Kontakt

Česká společnost chemická
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
+420 221 082 383
tel/ fax+420-222 220 184
E-mail: csch@csch.cz

 

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Hlavova 8
128 43 Praha 2
tel. +420 221 951 347
E-mail ctr@natur.cuni.cz

Kontaktujte nás