2.veletrh nápadů

Odborná skupina chemického vzdělávání ČSCH

a

Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře

 

II. Veletrh nápadů učitelů chemie

GPdC Tábor, 4. – 5. 10. 2013

Program

FOTOGALERIE Z AKCE ZDE

Pátek 4. 10. 2013

 

9.00 – 9.30 Registrace a odjezd účastníků na exkurzi od vlakového nádraží v Táboře (v případě neúčasti na exkurzi bude možná registrace od 13.30 do 14.00 v budově Gymnázia Pierra de Coubertina)

 

10.00 – 13.30 Exkurze do chemického závodu a oběd

 

14.00 – 14.20 Zahájení a úvodní slovo, organizační záležitosti (prof. Bílek, dr. Koloros, vedení Gymnázia Pierra de Coubertina, zástupci města Tábora a firmy Voleman)

 

14.20 – 14.40 Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.: Veletrh nápadů učitelů chemie - nová tradice v chemickém vzdělávání

 

14.40 – 15.00 Doc. RNDr. Hana Cídlová, Ph.D.: Motivační prostředky pro výuku chemie na www stránkách KFCHO PdF MU

 

15.00 – 15.20 Mgr. Miroslava Bělochová, Ing. Bc. Martina Čáslavová: Přírodní vědy moderně a v týmu

 

15.20 – 15.40 RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.: Náměty, nápady, návody a materiály v elektronické podobě pro aktivní chemické vzdělávání na ZŠ i SŠ - 1.část, 2.část

 

15.40 – 16.00 Doc. RNDr. Hana Cídlová, Ph.D., Lenka Žemličková:  Efektivita využití PowerPointových prezentací ve výuce chemie, fyziky a přírodopisu 

 

16.00 – 16.20 Přestávka na kávu

 

16.20 – 16.40 Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, PhD.: Koncipování předmětu „Přírodověda” na I. stupni ZŠ jako součást propedeutiky výuky chemii

 

16.40 – 17.00 RNDr. Bohumila Kettnerová: PSP „strašák” nebo „kámoš” studenta?!

 

17.00 – 17.20 RNDr. Zdeňka Hájková: „Nano” hrou aneb Jak přiblížit nanosvět pomocí demonstrací

 

17.20 – 17.40 RNDr. Zdeněk Janků: Ohřívání nápojů

 

17.40 – 18.00 RNDr. Radka Balounová, Ph.D.: (Ne)viditelná DNA?

 

18.00 – 18.20 Bc. Petr Distler: Výuka jaderné chemie a chemie f-prvků na středních školách

 

18.20 – 18.40 RNDr. Marie Vasileská, CSc.: Zkušenosti s chemickou olympiádou ve Středočeském kraji letech 1979-2013

 

20.00 Večeře v hotelu Palcát a večerní program

 

Sobota 5. 10. 2013

 

9.00 – 9.15 RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.: Science on Stage - Věda na scéně: Pozvánka na mezinárodní setkání učitelů přírodních věd

 

9.15 – 9.20 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.: Jak dál v počítačem podporovaném školním chemickém experimentu? 

 

9.20 – 9.40 Mgr. Pavel Böhm: Chemie s Vernierem – další mezioborové přesahy a zdroje inspirace

 

9.40 – 10.00 Mgr. Veronika Machková: Počítačové simulace ve výuce chemie

 

10.00 – 10.20 Mgr. Hana Sloupová: Zkušenosti s používáním interaktivních tabulí a hlasovacích zařízení v učivu anorganického názvosloví (8. ročník ZŠ)

 

10.20 – 10.40 Mgr. Radovan Sloup: Vybavení škol ve vztahu k experimentům a hypermediálním programům

 

10.40 – 11.00 Mgr. Pavel Lovas:  Problematika tvorby chemických vzorců při výuce chemie . 2

 

11.00 – 11.20 Přestávka na kávu

 

11.20 – 11.40 Bc. Martin Konečný: Pokusy na „rozhraní” fyziky a chemie

 

11.40 – 12.00 PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.: Výpočtové úlohy zaměřené na problematiku složení roztoků

 

12.00 – 12.20 Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.: Syntéza organických sloučenin v přítomnosti mikrovln a jako výukový experiment

 

12.20 – 12.40 Mgr. Zuzana Habětínková, Mgr. Karla Šmejkalová: Jednoduché laboratorní práce - dekantace, měření objemu

 

12.40 – 13.00 Mgr. Magdalena Machalová: Voda jako ...

 

13.00 – 13.20 Mgr. Tereza Kudrnová, Mgr. Ondřej Maca: Nové náměty pro demonstrační pokusy

 

13.20 – 13.40 RNDr. Petr Koloros, Ph.D.: Zajímavé pokusy pro osvojování učiva chemie

 

13.40 – 14.30 Diskuse k aktuálním otázkám výuky chemie na ZŠ a SŠ (náměty k diskusi předkládá RNDr. Petr Koloros, Ph.D.) a závěr