Konference a semináře připravované v letech 2014 a 2015

 • Mezinárodní konference didaktiků chemie – PedF MU Brno (20.-22. 5. 2015)
 • European Variety in Chemistry Education – Estonsko – Tallinn a Tartu (29. 6.-1. 7. 2015)
 • 67. sjezd chemických společností – Slovensko – Tatranské Matliare (září 2015)
 • 4. Veletrh nápadů učitelů chemie – návrh: Litvínov a Ústí n. Labem (9.-10. 10.2015) - prezentace zde
 • 11. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie – UK Praha (listopad 2015)
 • Mezinárodní studentská konference k projektovému vyučování – PedF UK Praha (říjen 2015)
 • 51. ročník Chemické olympiády (národní kolo) – Zlín (Univerzita Tomáše Bati) (2015) 

Informace o akcích, konaných ve spolupráci s odbornou skupinou v letech 2012 - 2014 (proběhlé) 

 • 6.-7. 11. 2014 se koná Mezinárodní studentská konference k projektovému vyučování na PedF UK v Praze (garant: dr. Rusek)
 • 20.-21. 11. 2014 se koná 10. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie na PedF  TU v Trnavě (garant: prof. Held) 
 • 10. mezinárodní seminář doktorandů chemie – TU Trnava (listopad 2014)
 • 50. výročí Chemické olympiády (národní kolo) – Praha (VŠCHT) (2014) – doc. Klečková
 • 10.-11. 10. 2014 se koná 3. Veletrh nápadů učitelů chemie na SPŠ chemické v Brně; počet přihlášených účastníků je cca 70; na programu je exkurze do stavební firmy, ukázky laboratorních cvičení a využití ICT ve výuce, příspěvky účastníků a společenský večer (garant: dr. Trnová a Agentura Voleman)
 • Mezinárodní konference didaktiků chemie – UHK Hradec Králové (17.-19. 9. 2014)
 • 66. sjezd ČSCH – VŠB Ostrava (7.-10. 9. 2014)
 • 23. Mezinárodní seminář o výuce chemie (PřF UHK Hradec Králové, říjen-listopad 2013) – organizační garant: prof. Bílek
 • 65. sjezd chemických společností (Vysoké Tatry, 9.-13. 9. 2013) – informace  na https://www.schems.sk/65zjazd
 • Mezinárodní konference didaktiků chemie: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chemie (Univerzita M. Bela Banská Bystrica, Donovaly, 29.-31. 5. 2013) – organizační garant: doc. Kmeťová – informace na: https://www.fpv.umb.sk/donovaly2013/
 • 9. Mezinárodní seminář doktorandů: Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie (PřF UP Olomouc, 17.-18. říjen 2013) –  organizační garant: doc. Klečková, informace na https://www.ucitelchemie.upol.cz
 • 2. Veletrh nápadů učitelů chemie (OS ČSCH, 4. - 5. 10. 2013)
 •  
 • Studentská konference k projektovému vyučování (Pedagogická fakulta UK, Praha,24.-25. 10. 2013)
 • 10. Mezinárodní konference k přírodovědnému vzdělání: Hands-on Science (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 1.-5. 7. 2013) – informace na: hsci2013.info
 • Evropská konference EUROVARIETY (Limerick, Irsko 3.-5. 7. 2013) – informace na: www.eurovariety2013.ul.ie
 • Evropská konference ESERA (Nikósie, Kypr 2.-7. 9. 2013) – informace na: www.esera2013.org.cy
 •  
 • 64. sjezd chemických společností – sekce Chemické vzdělávání a historie chemie (Olomouc, 25.-27. 6. 2012) – účast za vedení OS prof. Bílek a doc. Klečková
 • Veletrh nápadů učitelů chemie – seminář pro vyučující ZŠ a SŠ (Tábor, 12.-13. 10. 2012) – org. garant: dr. Koloros; účast za vedení OS prof. Čtrnáctová, prof. Bílek, doc. Klečková a doc. Solárová.
 • Seminář byl zaměřen na řešení problémů reálné výuky chemie, bylo předneseno 15 příspěvků, z toho většina od učitelů z praxe; účast 45 osob, všichni účastníci hodnotili průběh semináře velmi kladně a domluvili se na uspořádání 2. ročníku na podzim r. 2013.
 • Mezinárodní konference: Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied (TU Trnava, Smolenice, 15.-17. 10. 2012)
 • 22. Mezinárodní seminář o výuce chemie: Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie (PřF UHK Kradec Králové, říjen-listopad 2012 – distanční forma)
 • Studentská konference k projektovému vyučování (Pedagogická fakulta UK, Praha, 18.-19. 10. 2012)
 • 8. Mezinárodní seminář doktorandů (PřF UK Bratislava, 22.-23. 11. 2012)