Výbor odborné skupiny

Odborná skupina Chemického vzdělávání ČSCH

Složení výboru odborné skupiny pro období 2011 –2014

Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. - předseda
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK
Albertov 3, 128 43 Praha 2
E-mail: ctr@natur.cuni.cz

 

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. - místopředseda
Katedra chemie PřF UHK
Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové
E-mail: martin.bilek@uhk.cz

 

PaedDr.Vladimír Sirotek, CSc. - tajemník
Katedra chemie PedF ZČU
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
E-mail: sirotek@kch.zcu.cz

 

Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK
Rettigové 4, 116 39 Praha 1
E-mail: pavel.benes@pedf.cuni.cz

 

Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Katedra chemie PřF UHK
Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové
E-mail: karel.kolar@uhk.cz

 

 

 

Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
E-mail:   marta.kleckova@upol.cz

odborná profilace v rámci chemického vzdělávání:

  • experimenty,
  • science - integrace  přírodovědného vzdělávání

 

Doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra chemie PedF MUNI
Poříčí 623/7, 603 00, Brno
E-mail: cidlova@ped.muni.cz

 

Doc. PhDr. Jiří Škoda Ph.D.
Katedra pedagogiky PF UJEP
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
E-mail: jiri.skoda@ujep.cz

 

RNDr. Petr Koloros, Ph.D.
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. Františka Křižíka 860, 390 30 Tábor
E-mail: P.Koloros@seznam.cz

 

 

 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. - administrátor www stránek
Matiční gymnázium, Ostrava, p.o.
Dr. Šmerala 25, 728 04, Ostrava
E-mail:  janvermirovsky@seznam.cz 

odborná profilace v rámci chemického vzdělávání:

  • informační a komunikační technologie v chemii