1. Veletrh nápadů učitelů chemie ve dnech 12. 10. - 13. 10. 2012

       

Odborná skupina chemického vzdělávání ČSCH

 a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře

Veletrh nápadů učitelů chemie

program 1. Veletrhu nápadů učitelů chemie naleznete zde

Pátek 12. 10.

 

10.00 Odjezd účastníků na exkurzi od vlakového nádraží v Táboře a registrace (v případě neúčasti na exkurzi bude možná registrace od 13.30 do 14.00 v budově Gymnázia Pierra de Coubertina)

10.00 – 13.30 Exkurze do chemického závodu a oběd

14.00 – 14.15 Úvodní slovo – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., předsedkyně Odborné skupiny chemického vzdělávání České společnosti chemické

14.15 – 14.45 Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, PhD.: Školní chemický experiment v době školských reforem

14.45 – 15.15 Ing. Bohuslav Dušek, CSc.: Dostupné soupravy pro pokusy v chemii 1,2

15.15 – 15.45 RNDr. Petr Koloros, Ph.D.: Zajímavé pokusy pro osvojování učiva chemie

15.45 – 16.15 Mgr. Pavel Bohm: Chemie s Vernierem – mezioborové přesahy a zdroje inspirace  

16.15 – 16.30 Přestávka na kávu

16.30 – 17.00 Doc. RNDr. Marie Solárová  Ph.D.: Základy mediální výchovy ve výuce chemie

17.00 – 17.30 Mgr. Miroslava Bělochová, Ing. Bc. Martina Čáslavová: Medializace přírodních věd na ZŠ

17.30 – 18.00 RNDr. Marie Vasileská, CSc.: Báječná léta s maturitou z chemie

18.00 – 18.30 Jitka Macháčková: Kosmetická maska z bylin

18.30 Prohlídka Tábora, večeře, večerní program

 

Sobota 13. 10.

9.00 – 9.30 RNDr. Eva Trnová, Ph.D.: Co je to IBSE?

9.30 – 10.00 Mgr. Jarmila Hatková: Domácími pokusy ke zpestření výuky chemie

10.00 – 10.30 Mgr. Václava Kopecká: Hrátky s plasty

10.30 – 11.00 Martin Konečný, Ladislav Svatoš: Jednoduché pokusy se svíčkami a ohněm

11.00 – 11.15 Přestávka na kávu

11.15 – 11.45 Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.: Chemie v bazénu

11.45 – 12.15 Mgr. Magdalena Šircová: Přehled motivačních prvků v chemii, 2

12.15 – 12.45 PaedDr. Bohumula Kettnerová: Aktivizační metody ve výuce nekovů na gymnáziu

12.45 – 13.15 RNDr. Ivana Loužecká, Mgr. Lenka Veselá: Rozšiřující aktivity v přírodních vědách

13.15 Závěr